Grintuss

Kontrola wagi u dziecka wymaga szczególnego podejścia w porównaniu z osoba dorosłą. W przypadku dzieci konieczne jest bowiem zapewnienie przyrostu masy ciała proporcjonalnego do rozwoju dziecka, poprzez odpowiednie odżywianie, któremu towarzyszyć musi zapobieganie nadwadze i otyłości, jako coraz częstszym zjawiskom we współczesnych społeczeństwach, mogącym poważnie zaszkodzić zdrowiu dziecka.

Prawidłowe podejście do kontroli wagi w wieku pediatrycznym powinno polegać na kontroli głównych czynników ryzyka, nieprawidłowego odżywiania i siedzącego trybu życia. Celem tej kontroli jest ochrona zdrowia dziecka i jego niezakłócony wzrost a także zapobieganie otyłości i związanych z nią chorób mogących pojawić się w dorosłym wieku.

Celem powinno być zatem opóźnienie lub zatrzymanie nadmiernego wzrostu wagi ciała, pozwalając na przyrost wzrostu dziecka i zachowując wagę proporcjonalną do tego wzrostu. Najbardziej odpowiednim środkiem służącym osiągnięciu takiego celu jest przestrzeganie zdrowych nawyków żywieniowych, wdrażanych w życie razem z rodziną, poprzez:

przyjęcie prawidłowych nawyków ŻYWIENIOWYCH, czyli przestrzeganie zróżnicowanej diety bez nadużyć, która powinna obejmować wszystkie składniki odżywcze w odpowiedniej ilości i być bogata w owoce i warzywa, a ograniczać produkty spożywcze i napoje o dużej zawartości cukrów prostych.

codzienną AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ, stawiając na zabawę i zorganizowane zajęcia ruchowe mające na celu ograniczenie siedzącego trybu życia.

W przypadkach, kiedy prawidłowa dieta i odpowiednia aktywność fizyczna nie są wystarczające, aby uniknąć nadmiernego wzrostu wagi, który naraża zdrowie dziecka, może stać się pomocne przyjmowanie pod kontrolą pediatry określonego wyrobu medycznego.

Aboca Grintuss