Grintuss

Dla kontroli wagi zmień perspektywę.

kontroli wagi, zarówno u dorosłego, jak i u dziecka, konieczne są ściśle określone i konkretne działania uwzględniające zmianę nawyków żywieniowych i stylu życia. Pomocne może być stosowanie nowych roślinnych kompleksów molekularnych, mających wpływ na fizjologiczne mechanizmy leżące u podstaw problemu.

AbocaTo jest wyròb medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Aboca Grintuss