Grintuss

Nadwaga i otyłość są uważane za główne problemy zdrowotne współczesnego społeczeństwa, zarówno z uwagi na coraz większe rozpowszechnienie zjawiska, jak i skutki w postaci poważnych schorzeń. 

Wzrost wagi ciała, do którego przyczyniają się nowe nawyki żywieniowe i siedzący tryb życia, jest dodatkowo spowodowany predyspozycją genetyczną do tworzenia zapasów tłuszczu, wynikającą z warunków, w których następowała ewolucja gatunku ludzkiego. 

Nasz gatunek rozwijał się w warunkach niedoboru żywności, co przyczyniło się do genetycznego gromadzenia zapasów, które w danych warunkach było dużo korzystniejsze niż zdolność do eliminowania dysproporcji  wynikającej z nadmiernego spożycia kalorii w stosunku do małej aktywności fizycznej. 

U podstaw wspomnianej dysproporcji leżą zmiany zachodzące w społeczeństwie w wyniku wzrostu gospodarczego, modernizacji, urbanizacji i globalizacji rynków spożywczych.

Odżywianie uległo zmianie, która polegało na zwiększeniu spożycia pokarmów wysokokalorycznych, pozbawionych błonnika i o większej zawartości tłuszczów nasyconych i cukrów rafinowanych.

Jednocześnie doszło do drastycznego ograniczenia aktywności fizycznej, poprzez fakt, że praca stała się lżejsza, transport został zautomatyzowany, do domów zawitała technologia, a spędzanie czasu wolnego przyjęło bardziej formę siedzącą. 

Aboca Grintuss