Otyłość jest chorobą przewlekłą wywołaną nadmiarem tkanki tłuszczowej, rozłożonej w nierównomierny sposób w różnych częściach .

 

Aby określić występowanie “nadmiaru” tłuszczu zazwyczaj oblicza się wskaźnik masy ciała (BMI = Body Mass Index, według nazewnictwa amerykańskiego), który oblicza się przy pomocy następującego wzoru:

 

BMI = masa ciała (w kg)/wzrost do kwadratu (w metrach) = kg/m2

BMI
Body Mass Index
OSOBA
18,5 niedowaga
18,5 – 24,9 norma
25 – 29,9 nadwaga
30 – 34,9 otyłość
35 – 39,9 otyłość II stopnia
> 40 otyłość III stopnia

BMI, pozostając użytecznym i natychmiastowym wskaźnikiem nadwagi i otyłości, winien być traktowany jako tylko jeden z parametrów do kontrolowania.

W rzeczywistości temu samemu BMI mogą odpowiadać różne poziomy tłuszczu zgromadzonego w ciele. BMI nie dostarcza żadnych informacji na temat lokalizacji tłuszczu, która z kolei jest kluczowa w ocenie ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy.

Z tego powodu oprócz BMI należy również uwzględnić OBWÓD PASA (czyli obwód brzucha mierzony na wysokości pępka), który jest wiarygodnym wskaźnikiem dotyczącym ilości tłuszczu obecnego w brzuchu (tłuszcz trzewny).

Nadmierna ilość tłuszczu brzusznego, jak zobaczymy, jest sama w sobie, bez względu na BMI, czynnikiem ryzyka dla chorób układu krążenia i dla cukrzycy typu 2.

KOBIETA MĘŻCZYZNA OCENA
< 80 < 94 norma
80 – 88 94 – 102 wysokie
> 88 > 102 bardzo wysokie