Grintuss

Wiele osób między 18. a 69. rokiem życia ma nadwagę. Szczególnie niepokojące jest rosnące rozpowszechnianie się problemu w populacji dziecięcej. Nadwaga w najmłodszym wieku ma negatywny wpływ na zdrowie, zarówno w okresie dziecięcym, jak i podczas dojrzewania oraz dorosłego życia.

Jest wysoce prawdopodobne, że otyłe 6-letnie dziecko będzie również cierpieć na tę przypadłość w wieku dorosłym.

Większość otyłych nastolatków będzie również otyła w wieku dorosłym, z uwagi na większe trudności osiągnięcia trwałego efektu odchudzania wskutek uwarunkowań biologicznych i psychospołecznych.

Dlatego też powinno się wspierać profilaktykę i leczenie nadwagi, również przed osiągnięciem wieku dojrzewania.

Skala, jaką przybiera problem jest szczególnie poważna, ponieważ nadwaga i otyłość, oprócz bezpośrednich skutków estetycznych i społecznych, stanowią istotne czynniki ryzyka chorób metabolicznych i zwyrodnieniowych, takich jak: choroby serca, choroby mózgowo-naczyniowe, układu oddechowego, kostno-stawowe, cukrzyca, stłuszczenie wątroby czy kamica.

Aboca Grintuss